logopeda Poznań - terapia

Terapia logopedyczna obejmuje:
- usuwanie zaburzeń mowy,
- przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
- nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
- wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
- wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
- likwidację przyczyn i skutków zaburzeń mowy do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Metody terapii logopedycznej
- pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządów artykulacyjnych,
- metoda uczulania miejsc artykulacji,
- metoda mechanicznego układania narządów artykulacyjnych np. przy pomocy szpatułki,
- metoda odczytywania mowy z ruchów ust,
- metoda wykorzystania nieartykułowanych dźwięków dotworzenia nowych głosek np. dmuchanie, dmuchanie, wibracje warg,
- kontrola wzrokowa, dotykowa i czucia skórnego.